יום רביעי, 28 בספטמבר 2011

שנה טובה מ Av1

שנה טובה מ Av1

אני מברך אותך באופן אישי שתהיה לך שנה מוצלחת, מבורכת ומאושרת.
שהשמחה תשרה בלבבך בכל רגע ושתציף ותמלא אותך.
שתוכל לתת לאחרים טוב, בעוצמה ובכמות שתבקש.
שתקבל מהסובבים אותך בדיוק את מה שתתן להם.
שיבינו אותך, שירעיפו עליך אהבה, ושתהיה לך שמחת חיים.
שכל מי שתפגוש יקדם אותך בסבר פנים יפות.
שתשגשג ותפרח, שתגשים את משאלותייך ושל הסובבים אותך.

שתהיה לך פרנסה טובה ומשופעת ושתרוויח הרבה וביושר, ברווח ולא בצמצום, בנחת ולא בצער, בהיתר ולא באיסור.
שלא תזדקק למתנות בשר ודם ולא לידיי הלוואתם.
ושיהיה לך יותר משתצטרך, ושתזכה להעניק לאחרים. {
Av1 donation}

שתהיה לך שנה טובה ומתוקה.
שיהיה לך חג שמח ומהנה, שתוכל להתענג וליהנות מדברים קטנים.
שתמצא את שתבקש, שתקבל מאחרים מה שתבקש לתת להם.
שתחווה עילאיות, שלימות וחוויות חדשות וטובות.
שתרווה הגשמה עצמית, יצירה, עשייה וסיפוק.
שתצלח דרכך ושהברכה תשרה במעשה ידיך.

שתקבל שלום מכל אדם ושהחיוך לא ימוש מעל שפתיך.
שתשבור שיאים ושהשנה הבאה עליך לטובה תהיה השנה הטובה ביותר שהייתה לך בכל תחום בחייך.


שמעון מור יוסף - Av1